ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Народно Читалище "Просвета-1946" с. Долно Озирово
Дарители

Читалище „Просвета-1946” с. Долно Озирово е включено в инициативата „Айде на хорото” на 10 април 2012 г. под номер 235.
В рамките на тази инициатива читалището получи като дарение от Балканфолк пет музикални диска с български народни хорà.
Дарените дискове с народни хорà са:

1. CD Балканфолк 2000 - български народни танци
2. CD Балканфолк 2001 - български народни танци
3. CD Балканфолк 2002 - български народни танци
4. CD Балканфолк 2003 - български народни хорà
5. CD Балканфолк 2007 - български народни хорà


Регистър на групите и организациите ползващи законно музика на Балканфолк
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореограф